Nudimo široko paleto pravnih storitev na področju intelektualne lastnine, vključno s svetovanjem glede zaščite in varovanja znamk, modelov, patentov, avtorskih pravic in domen.

Kot registrirani zastopnik za znamke in modele zastopamo stranke pred:

 • Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL)
 • Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in
 • Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO).

Na področju intelektualne lastnine nudimo naslednje pravne storitve:

 • sestavljanje pogodb, sporazumov, pravnih aktov na področju upravljanja pravic IL;
 • svetovanje in sestava licenčnih pogodb, pogodb o prenosu pravic IL, avtorskih pogodb, pogodb o nerazkritju informacij ipd.;
 • sestava pravnih mnenj v zvezi s pravicami IL;
 • svetovanje in zastopanje v pravdnih zadevah (tožbe za izbris, tožbe za ugotovitev ničnost, tožbe za izpodbijanje pravic, tožbe za razveljavitev znamke zaradi neuporabe, tožbe zaradi kršitve pravic in nelojalne konkurence);
 • zastopanje v upravnih sporih in revizijskih postopkih zoper odločbe Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL);
 • zastopanje v pritožbah pred Odborom za pritožbe EUIPO;
 • zastopanje v kazenskih postopkih zaradi neupravičene uporabe tujega patenta, modela, znamke ali firme, zaradi kršitve moralnih in materialnih avtorskih pravic ter avtorski sorodnih pravic;
 • svetovanje in zastopanje v domenskih sporih;
 • pogajanja za mirno reševanje sporov;
 • svetovanje glede vlaganj zahtev za carinsko ukrepanje ipd.

Pravne storitve