O nas

Kdo smo

Smo pravna pisarna, specializirana na področju zaščite in varstva pravic intelektualne lastnine. Svetujemo pri zaščiti v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodno.

Nudimo široko paleto pravnih storitev, vključno s svetovanjem v zvezi z znamkami, modeli, patenti, avtorskimi pravicami in domenami ter svetujemo glede ukrepanja v primeru kršitev in dejanj nelojalne konkurence.

Svetujemo lokalnim in mednarodnim podjetjem ter posameznikom kako v skladu s poslovno strategijo pravilno in pravočasno zaščititi pravice intelektualne lastnine. Svojim strankam svetujemo pri reševanju konkretnih sporov in jih zastopamo pred sodišči ter drugimi pristojnimi organi.

Kot registrirani zastopnik za znamke in modele zastopamo stranke pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO).

Katja Hafner

univ. dipl. pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom
zastopnica za znamke in modele
evropska zastopnica za znamke in modele


Katja je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in si delovne izkušnje več kot osem let pridobivala kot pravnica v pravni službi ene izmed večjih gospodarskih družb v Sloveniji. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je svojo kariero nadaljevala v odvetništvu.

Znanje in izkušnje s področja intelektualne lastnine si je Katja v preteklih sedmih letih pridobivala z delom na Uradu RS za intelektualno lastnino, kjer je bila zadolžena za odločanje v zadevah s področja znamk, modelov in geografskih označb. Kot predstavnica RS je sodelovala pri sprejemu novega zakonodajnega svežnja Evropske unije na področju znamk. Aktivno je sodelovala v odborih in delovnih skupinah Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) ter v programih usklajevanja praks EUIPO in nacionalnih uradov držav članic EU za intelektualno lastnino. Pomembne praktične izkušnje s področja zaščite in varovanja pravic intelektualne lastnine je Katja pridobila tudi z delom v eni izmed večjih patentnih pisarn v Sloveniji, kjer je bila zadolžena zlasti za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine ter zastopanje strank v sodnih, upravnih in carinskih postopkih.

Izobrazba in kvalifikacije

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • Pravniški državni izpit
 • Državni izpit iz javne uprave
 • Zastopnica za znamke in modele
 • Zastopnica za znamke in modele pri EUIPO

Druga izobraževanja s področja intelektualne lastnine:

 • Mediacija v sporih iz intelektualne lastnine, Ljubljana 2014
 • EUIPO Summer School, Alicante 2012
 • EUIPO Workshop Train the Trainer, Alicante 2012-2013

Jeziki

 • angleščina,
 • nemščina,
 • hrvaščina/srbščina

 

sodelujemo z:

Katja Hafner

Katja Hafner

Lucija Kovač

odvetnica

Lucija je odvetnica, ki poleg splošnih odvetniških storitev ponuja pravno svetovanje s področja intelektualne lastnine. Stranke zastopa pred sodišči ter drugimi pristojnimi organi. Svetuje in zastopa tudi v postopkih alternativnega reševanja domenskih sporov ter v sodnih sporih v zvezi z domenami.

Izobrazba in kvalifikacije

 • Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
 • Pravniški državni izpit
 • Državni izpit iz javne uprave

Članstvo

 • Odvetniška zbornica Slovenije

Jeziki

 • angleščina,
 • nemščina,
 • hrvaščina/srbščina
Lucija Kovač

Lucija Kovač